پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمنددسته بندي اخبار 
کد خبر : ۲۴۴۵۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ 
۱۴:۲۱:۴۷

دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۲۴۴۷۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ 
۱۳:۳:۴
کد خبر : ۲۴۴۷۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ 
۱۲:۵۹:۱۸
کد خبر : ۲۴۴۷۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ 
۱۲:۵۶:۴۰
کد خبر : ۲۴۴۷۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ 
۱۲:۵۳:۴۸
صفحه1از41234.بعدي.برو

آمار پویای فعالیت های شاخص آموزشی و ترویجی کشاورزی کشور در سال 1400


 • 5697
          سنجش مهارت               دیپلم های کشاورزی        (تعداد)
 • 1742
      سایت های الگویی     (تعداد)
 • 609
      کانون های یادگیری    (تعداد)
 • 745422 دوره های آموزش مهارتی (نفر-روز)
 • 616827
             آموزش کارکنان                وزارت جهادکشاورزی       (نفر-روز)
 • 5937
    دانش آموزان متوسطه                    کشاورزی             (تعداد)
 • 505
          روزهای مزرعه        (تعداد)
 • 1620
   پژوهشگر مروجان ارشد و            محققان معین           (تعداد)
 • 3725
     صندوق های خرد زنان         روستایی و عشایری        (تعداد)
 • 34669
        مددکاران ترویجی      (تعداد)
 • 17884
   تسهیل گران زن روستایی (تعداد)
 • 6070 رسانه های آموزشی ترویجی (تالار ترویج دانش و فنون کشاورزی) (تعداد) 
 • 7542
  کارشناسان مروج مسئول        پهنه های کشاورزی       (تعداد) 
 • 1344
        مراکز جهاد کشاورزی      (تعداد)
 

 نمونه های ملی بخش کشاورزی و منابع طبیعی 


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0