پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


  تعاريف و مفاهيم

   

  اهداف

  هدف کلی :

  فراهم کردن زمینه های لازم برای استقرار شبکه خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی در بخش کشاورزی

   

  اهداف اختصاصی :

  -   افزایش پوشش خدمات مشاوره ای و فنی کشاورزی برای بهره برداران کشاورزی کشور

  -  فراهم کردن زمینه اشتغال و بکارگیری بخشی از دانش آموختگان بخش کشاورزی در عرصه های تولید

  -  ارتقاء سطح دانش و مهارت تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی

  -  تسریع در  انتقال یافته های علمی و تحقیقاتی به بخش کشاورزی

  -  ارتقاء کمی وکیفی راندمان تولید در واحدهای بهره برداری

  -  کاهش هزینه ها ، افزایش درآمد و بهبود سطح زندگی کشاورزان

  -  جلب مشارکت بخش غیر دولتی در انجام فعالیت های قابل واگذاری بخش کشاورزی

  -  افزایش اثربخشی اعتبارات دولتی

  -  تجاری سازی تولید از طریق اصلاح نظام مدیریت تولید

  -  ارتقاء بهره وری در بخش

   

  مستندات قانونی

  1- سیاستهای اجرائی  اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

  2- بند (ی) ماده (18) قانون برنامه چهارم مبنی برایجاد انگیزه برای جذب متخصصین توسط تولیدکنندگان وبهره برداران به منظور گسترش آموزش وترویج با استفاده از خدمات فنی بخش خصوصی وتعاونی به میزان حداقل30% تولیدکنندگان و بهره ­برداران

  3- به استناد مواد  102 -  136 140 145 و 156 قانون برنامه چهارم دولت محترم  جمهوری اسلامی ایران ، کاهش تصدی­گری های دولتی و واگذاری امور به بخش غیر دولتی از طریق ساز و کارهای مناسب پیش بینی شده ، صورت خواهد گرفت .

  4- ماده (2) آيين نامه اجرايي ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوبه شماره 31426/ت 26977هـ مورخ 1/7/1381 هیات وزیران با اصلاحات بعدی)

   

  مفاهیم

  1- شرکت خدمات ‌مشاوره‌اي، فني و مهندسي کشاورزي: به ساختاری که دارای یک نظام حقوقی مستقل بوده ودر قالب غیر دولتی  نسبت به مهندسی نمودن فرایند تولید و اراﺋه خدمات فنی و مشاوره ای بخش  کشاورزی اقدام مي نماید، اتلاق مي شود.

  2- خدمات ‌مشاوره‌اي: عبارت است از ارائه هر نوع مشاوره، راهنمايي و آموزش در امور فني، توليدي، اداري، بازرگاني، مالي و ساير امور مربوط به کشاورزي و همچنين نظارت فني بر فرآيند توليد در عرصه‌هاي زراعي، باغي، دامي و منابع طبيعي و صنايع وابسته به کشاورزي.

  3- خدمات فني و مهندسي کشاورزي: عبارت است از کليه خدمات اجرايي در زمينه های کشاورزي نظير: گياهپزشکي، مکانيزاسيون کشاورزي، تأمين و توزيع نهاده‌هاي کشاورزي، خدمات بازرگاني، خدمات مالي و بيمه اي و ساير خدمات مرتبط.

   


  5.7.14.0
  گروه دورانV5.7.14.0