شنبه, 8 آذر 1399
  • ساعت : ۱۵:۸:۳۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ 
  • کد خبر : ۲۰۵۱۷
جدول حق التدریس مدرسین و اعضای هیات علمی در سال 1398
جدول حق التدریس مدرسین و اعضای هیات علمی در سال 1398 به شرح فایل الحاقی پیوست می باشد.
امتیاز :  ۱.۷۵ |  مجموع :  ۴

برچسب ها

    5.6.5.0
    V5.6.5.0