چهارشنبه, 6 مرداد 1400
دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۲۳۱۵۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ 
۱۰:۳۰:۲۳
کد خبر : ۲۳۱۵۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ 
۱۰:۲۴:۱
کد خبر : ۲۳۱۵۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ 
۱۰:۱۹:۵۱
دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی خبر داد: برگزاری نشست تخصصی كمیته فنی نمونه های حوزه منابع طبیعی 
کد خبر : ۲۳۱۵۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ 
۱۰:۱۴:۸
کد خبر : ۲۳۱۵۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ 
۱۰:۹:۵۹
کد خبر : ۲۳۱۵۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ 
۱۰:۴:۵۳
دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی خبر داد: اپلیكیشن آنلاین معرفی برگزیدگان ملی بخش كشاورزی 
کد خبر : ۲۳۱۰۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ 
۱۲:۵۳:۸
دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی خبر داد: نشست تخصصی برگزیدگان امور اراضی 
کد خبر : ۲۳۰۹۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ 
۱۰:۱۴:۲
دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی خبر داد: نشست تخصصی برگزیدگان زراعت و مكانیزاسیون كشاورزی 
کد خبر : ۲۳۰۹۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ 
۱۰:۱۰:۱۹
دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی خبر داد: نشست تخصصی برگزیدگان تشكل های بخش كشاورزی 
کد خبر : ۲۳۰۹۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ 
۱۰:۸:۹
صفحه1از3123.بعدي.برو

5.6.5.0
گروه دورانV5.6.5.0