اخبار روزمزرعه
دسته بندي اخبار 
مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان لرستان خبرداد: روز مزرعه ی سورگوم علوفه ای 
کد خبر : ۲۲۲۲۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ 
۲۳:۸:۳۷
مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان لرستان خبرداد: روز مزرعه آشنایی و كسب مهارت دامداران با اقدامات اورژانسی (تزریقات) 
کد خبر : ۲۲۲۲۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ 
۲۳:۳:۲۳
مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان لرستان خبرداد: روز مزرعه علوفه كم آب 
کد خبر : ۲۲۰۹۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ 
۲۰:۵۷:۴۸
مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان قزوین خبر داد: روز مزرعه گندم دیم 
کد خبر : ۲۲۰۸۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ 
۱۱:۳۹:۵۳
مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان قزوین خبر داد: روز مزرعه كلزا جهت معرفی و برداشت مكانیزه رقم های نوین كلزا 
کد خبر : ۲۲۰۸۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ 
۱۱:۳۵:۵۸
مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان لرستان خبرداد: برگزاری روز مزرعه با موضوع توسعه كشت گل محمدی 
کد خبر : ۲۲۰۳۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ 
۱۱:۵۹:۳۰
مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان لرستان خبر داد: برگزاری برنامه روز مزرعه و بازدید ترویجی از سایت الگویی گندم آبی شهرستان چگنی 
کد خبر : ۲۲۰۲۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ 
۱۳:۱۰:۳۸
کد خبر : ۲۲۰۱۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ 
۱۳:۵۴:۴۲
مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان یزدخبر داد: روز مزرعه گندم و جو 
کد خبر : ۲۲۰۰۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ 
۸:۴۰:۵۲
مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان کردستان خبر داد روز مزرعه محصولات دیم 
کد خبر : ۲۱۹۸۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ 
۱۱:۵:۳۰
صفحه1از212.بعدي.برو
روز مزرعه
         5.6.5.0
         گروه دورانV5.6.5.0