چهارشنبه, 6 مرداد 1400
معاونین

 

معاون مدیرکل:

مهندس حسین پیری
تلفن:66430442-021

 

 

معاون مدیرکل:

مهندس ابراهیم جعفری

تلفن: 66430442-021

 

 


سیاست کلان سازمان در حوزه ترویج

    5.6.5.0
    گروه دورانV5.6.5.0