دوشنبه, 5 آبان 1399
  • EN
  • ساعت : ۱:۱۷:۳۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ 
دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی خبر داد:
برگزاری سومین جلسه شورای استانی یاوران تولید استان زنجان

 سومین جلسه کارگروه استانی یاوران تولید استان زنجان با حضور آقای دکتر کرمی دهکردی مدیر کل محترم دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی،  ریاست محترم سازمان،  رئیس مرکز تحقیقات و آموزش ، مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی و سایر اعضای کارگروه در روز چهارشنبه مورخ ۲۵ تیرماه سال جاری برگزار شد.

در ابتدای جلسه، رئیس مرکز تحقیقات آموزش استان به عنوان دبیر کارگروه ،گزارشی از فعالیت‌های انجام یافته از ابتدای شروع طرح را در استان ارائه نمودند. در ادامه، آقای مهندس تاراسی ریاست محترم سازمان با اشاره به اقدامات موثر انجام یافته از قبیل تشکیل کارگروه های فنی، بررسی و احصاء ، اولویت‌بندی مشکلات و چالش های پیش روی تولید در موضوعات راهبردی و اساسی و همچنین برنامه عملیاتی استانی طرح یاوران تولید و هم افزایی این کار گروه با فعالیت های سپاه و بسیج سازندگی تاکید فرمودند.

سپس دکترکرمی دهکردی مدیر کل محترم دفتر ترویج دانش و فناوری های کشاورزی با اشاره به طرح نظام نوین ترویج کشاورزی و اهداف آن، طرح یاوران تولید را ادامه و تکمیل کننده آن برشمردند و همچنین توضیحاتی در خصوص جوانب مختلف طرح یاوران تولید ارائه نمودند. در پایان نیز اعضای جلسه نقطه نظرات و راهکارهای خود را در جهت بهینه نمودن اجرای طرح بیان نمودند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.6.5.0
    V5.6.5.0