چهارشنبه, 6 مرداد 1400
Slogan
  • ساعت : ۹:۱۸:۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ 
  • کد خبر : ۲۳۶۷۲
دیدار مهندس سیاهی مدیر هماهنگی ترویج كشاورزی سازمان جهاد كشاورزی استان ایلام با دكتر رحیمی مقدم فرماندار شهرستان سیروان

پیرو برنامه دیدارهای قبلی با فرمانداران شهرستان های چرداول و چوار و در راستای توجیه و تبیین اهمیت و ضرورت  برنامه ها ی آموزشی ترویجی و ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی شهرستان ها، روز یکشنبه 13 تیر ماه سالجاری جلسه ای با حضور فرماندار محترم شهرستان سیروان،، مدیر ترویج کشاورزی سازمان ، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان و رییس اداره ترویج استان در محل دفتر کار فرماندار سیروان  برگزار گردید . در این دیدار ابتدا آقای سیاهی ضمن تشریح فعالیتهای متنوع و موضوع محور ترویجی خواستار افزایش اعتبارات بخش کشاورزی و بویژه طرح های ترویج و نوسازی و تجهیز مراکز جهاد کشاورزی دهستان ها گردید در ادامه جناب  اقای دکتر رحیمی مقدم فرماندار شهرستان  سیروان با اشاره به ظرفیت ها و توانمندیهای بخش کشاورزی شهرستان و بویژه اجرای پروژه پمپاژ دشت سیروان قول مساعد جهت افزایش اعتبارات فصل کشاورزی و آب و بویژه اعتبارات آموزشی ترویجی درحوزه کاری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان را دادند

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان ایلام  سپس در جلسه توجیهی پروژه ها و برنامه های آموزشی  ترویجی سال ۱۴۰۰ شهرستان سیروان با حصور مهندس سارایی رییس اداره ترویج ، مهندس فتاح زاد مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سیروان ، سرکار خانم مهندس صیادی رییس مرکز جهاد کشاورزی حومه ، مهندس مرشدی رییس اداره ترویج شهرستان و مهندس امیدی رییس امور اراضی و حفظ نباتات شهرستان سیروان شرکت نمودند، در این برنامه ابتدا آقای مهندس فتاح زاد مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سیروان به بیان ظرفیت ها و توانمندیهای بخش کشاورزی شهرستان و محوریت ترویج در تمامی برنامه و طرح های محوری سازمان اشاره نمودند. سپس  آقای سیاهی مدیر ترویج کشاورزی به بیان اهداف ، ماموریت ها،  برنامه ها و تعهدات ترویج کشاورزی استان در راستای تحقق برنامه جامع ترویج مسئله محور و اثربخش و لزوم هماهنگی و همکاری تمامی ارکان نظام و کنشگران ترویج کشاورزی در سطوح مختلف استان ، شهرستان و مراکز و پهنه های تولیدی  و اجرا و ارزیابی برنامه های آموزشی ترویجی با همکاری تمامی کارشناسان موضوعی  بخش های تخصصی،  محققان معین ، و مروجین پهنه ها تاکید نمودند .

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.6.5.0
    V5.6.5.0