چهارشنبه, 6 مرداد 1400
Slogan
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ 
تصویب سند صلاحیت حرفه ای كشاورزی و منابع طبیعی ایران در شورای آموزش و ترویج كشاورزی

تصویب سند صلاحیت حرفه ای کشاورزی و منابع طبیعی ایران در شورای آموزش و ترویج کشاورزی 

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، دکتر عرفان علی‌میرزایی عضو هیات علمی و سرپرست مدیریت نظارت و ارزیابی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی در گفتگو با خبرنگار ایانا با اشاره به تدوین «طرح نظام صلاحیت حرفه ای کشاورزی»، گفت: این طرح طی دو سال اخیر در موسسه آموزش و ترویج کشاورزی دنبال شده و در ماه گذشته در شورای آموزش و ترویج کشاورزی به ریاست معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به تصویب رسیده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر نیز به دنبال اخذ مصوبه از شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی کشور هستیم.

دکتر علی‌میرزایی با تاکید بر اهمیت جایگاه سرمایه انسانی به عنوان کلیدی ترین مولفه توسعه پایدار گفت: توسعه فناور‌ی‌های کشاورزی و روند تغییرات فزاینده در تقاضای  بازارها، روزآمدی و یادگیری مستمر را در مسیر تاب آوری منابع انسانی در « دنیای کار» بخش کشاورزی، بسیار ضروری کرده است.

 وی افزود: در حال حاضر بخشی از کشاورزان و دیگر شاغلان این بخش به دلایل مختلفی از جمله سن بالا و یا کم سوادی، از خدمات نظام آموزش رسمی بهره ای نمی برند که با اجرای این طرح و تدارک آموزش های متنوع در قالب نظام یادگیری مادام العمر، تمامی گروه های هدف می‌توانند به طور پیوسته سطح دانش و مهارت خود را در تعامل با نیازهای واقعی مشاغل بخش، ارتقا دهند.

عضو هیات علمی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی با بیان اینکه نظام صلاحیت به عنوان یک ساختار میانجی، مناسبات بازار کار این بخش را با مناسبات نظام آموزش کشاورزی به ویژه از منظر محتوایی هماهنگ می کند، تصریح کرد: استقرار نظام صلاحیت به مشاغل مختلف بخش کشاورزی رسمیت و به جایگاه حرفه ای شاغلان این حوزه بیش از پیش هویت می بخشد؛ بنابراین افراد شاغل می توانند از مزایای صنفی و حرفه ای شغل خویش بهره بیشتری ببرند.

به گفته مدیر نظارت و ارزیابی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، با اجرای این طرح شاهد افزایش کیفیت برنامه های آموزش کشاورزان خواهیم بود.

وی یادآور شد: این طرح علاوه بر افزایش کیفیت برنامه های آموزش کشاورزان، به افزایش بهره‌وری منابع، توسعه زنجیرهای ارزش، حفظ سلامت مردم و محیط زیست، توسعه عدالت اجتماعی، بهبود فرایندهای استخدام و ارتقای منابع انسانی بخش کشاورزی بر اساس شایستگی کمک می کند.

سرپرست مدیریت نظارت و ارزیابی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی با تاکید بر اهمیت نقش حاکمیتی وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی حفظ امنیت غذایی در کشور گفت: با اجرای این طرح، افراد شایسته در اولویت خدمت رسانی بخش قرار می گیرند، به گونه ای که علاوه بر ارتقای شغلی افراد متناظر با سطوح دانشی و مهارتی کسب شده،  بهبود بهره وری منابع را نیز  شاهد خواهیم بود.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.6.5.0
    V5.6.5.0